objednať tábor

Program v tábore

Lokalita, kde sa letný tábor pre deti SMAJLOVO koná, ponúka bohatý a zaujímavý táborový program v prírodnom prostredí so skúsenými animátorkami/animátormi s chuťou tvorivo sa deťom venovať. Program je prispôsobený počasiu, zostave detí, ich požiadavkám a prianiam. Cieľom sú spokojné, šťastné deti plné zážitkov, dojmov, obohatené o nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá. Prostredie tábora ponúka možnosti na športové turnaje, outdoorové aktivity, táborové olympijské hry, súťaženie, turistické vychádzky, penová disko show, relaxačné aktivity pre deti.
Prvoradá je pre nás spokojnosť detí a ich rodičov. Poskytujeme kvalitný detský tábor za cenu bez ďalších skrytých poplatkov. Maximálna kapacita jedného turnusu letného tábora je 45 detí. O deti sa starajú a poskytujú im potrebný servis: vedúca tábora, animátorky/animátori, zdravotný dozor, hotelový personál.
Jedálny lístok si zostavíme na začiatku táborového pobytu spolu s ochotným personálom v hoteli, tak aby bola strava pestrá, pre deti výživná a nezávadná, a aby spĺňala požadované normy. Deti majú počas celého tábora zabezpečený voľný prístup k tekutinám.
Režim dňa v tábore SMAJLOVO

Vreckové pre deti do tábora

Výšku vreckového pre dieťa nechávame na rozhodnutí rodičov. Vreckové v tábore môžu deti použiť na nákup suvenírov, darčekov, ...

Mobil v tábore

Ak si dieťa so sebou prinesie do tábora mobil, tak za mobil a iné cenné veci si každé dieťa nesie vlastnú zodpovednosť. Odporúčame, aby si deti so sebou do tábora nebrali mobilné telefóny, podobnú spotrebnú elektroniku a iné cennosti, okrem prípadnej malej hotovosti. Odporúčame, aby deti odovzdali mobilné telefóny vedúcej tábora do uzamykateľnej skrinky - predíde sa tým poškodeniu, alebo strate mobilu, a hraniu sa na telefóne v čase spoločných táborových aktivít (v detskom letnom tábore sa majú detí hrať a rozprávať sa s ostatnými deťmi v tábore a nie tráviť čas na Facebooku, alebo hraním sa na telefóne). Deti majú možnosť telefonovať s rodičmi, alebo s ďalšími príbuznými v dohodnutom vyhradenom čase počas dňa. Vedúca tábora má na všetkých rodičov telefonický a mailový kontakt. Informácie z pobytu v tábore budú priebežne zverejňované na Google+, na Facebooku a na našej web stránke.

Prečo detský tábor v horskom prostredí

Pri pohybe detí na čerstvom a absolútne čistom vzduchu vo vysokých nadmorských výškach dochádza k zvýšeniu produkcie červených krviniek, ktoré svojou schopnosťou viazať kyslík umožňujú kvalitnejšie okysličenie krvi. Svaly sú lepšie zásobované okysličenou krvou a potrebnými živinami.
Detský tábor, vyplnený športovými aktivitami a hrami vo vysokohorskom prostredí, dokáže zmobilizovať imunitu a energetický potenciál detí natoľko, že budú z neho čerpať ešte dlhú dobu po návrate do mestského života.
Deti sa budú cítiť ako znovuzrodené.


Ďalšie informácie
Termíny turnusov
Cenník, ako objednať a zaplatiť tábor
Doprava do/z tábora
Čo si zobrať do tábora
Kde sa nachádza SMAJLOVO

Kto sme

Kontakt

občianske združenie
SMAJLOVO
kancelária Trenčín

poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 127
913 04

IČO: 50 001 680

banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656