Doprava do/z tábora

Doprava detí do/z letného tábora SMAJLOVO 2019 je zabezpečená organizátorom spoločne autobusom z Trenčína, rodičia môžu dieťa dopraviť do miesta konania tábora aj individuálne:

  • z Trenčína  –  autobusom z miesta spoločného odjazdu do strediska a späť (spoločný odchod z: sídlisko JUH, na konci ulice Generála Svobodu v mieste, kde sa stretáva s ulicami Liptovská, Južná). Príplatok 10 €/dieťa.
  • z Bratislavy  –  autobusom, prípadne vlakom do Trenčína; z Trenčína spoločným autobusom do strediska. Návrat zo strediska autobusom do Trenčína; z Trenčína autobusom, prípadne vlakom (podľa počtu detí) do Bratislavy. Príplatok 20,00 €/dieťa.
  • z Trnavy  –  autobusom, prípadne vlakom do Trenčína; z Trenčína spoločným autobusom do strediska. Návrat zo strediska autobusom do Trenčína; z Trenčína autobusom, prípadne vlakom (podľa počtu detí) do Trnavy. Príplatok 15,00 €/dieťa.
  • z Piešťan  –  autobusom, prípadne vlakom do Trenčína; z Trenčína spoločným autobusom do strediska. Návrat zo strediska autobusom do Trenčína; z Trenčína autobusom, prípadne vlakom (podľa počtu detí) do Trnavy. Príplatok 15,00 €/dieťa
  • zo Žiliny  –  autobusom do strediska konania tábora; po skončení tábora zo strediska autobusom do Žiliny. Príplatok 15,00 €/dieťa.
  • iné miesto nástupu je možné po predchádzajúcej dohode s vedúcou tábora.


Ďalšie informácie
Termíny turnusov
Cenník, ako objednať a zaplatiť tábor
Kde sa nachádza SMAJLOVO
Čo si zobrať do tábora
Program v tábore

Kto sme

Kontakt

občianske združenie
SMAJLOVO
kancelária Trenčín

poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 127
913 04

IČO: 50 001 680

banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656