Cenník tábora

Stredisko:
Fačkovské sedlo, horský hotel Kľak

turnus termíny 2019 počet dní cena voľné miesta
1. 21.07. - 27.07. 7 dní/ 6 nocí 190,00 obsadené
2. 27.07. - 02.08. 7 dní/ 6 nocí 190,00 áno
3. 21.07. - 02.08. 13 dní/ 12 nocí 360,00 obsadené

Súrodenci - zľava 10 € / 2 deti

V cene tábora SMAJLOVO je zahrnuté kvalitné hotelové ubytovanie, výborná strava 5x denne, celodenný pitný režim, atraktívny program, profesionálny tím vedúcich a animátorov, zdravotná starostlivosť 24 hodín denne, vstupenky, materiálne zabezpečenie.

Po potvrdení prihlášky je potrebné do 7 dní vykonať zálohovú platbu minimálne vo výške 50 EUR / dieťa. Doplatok za detský prázdninový tábor je potrebné uhradiť najneskôr 30 dní pred termínom nástupu dieťaťa do letného tábora.

Platbu za tábor realizujte bankovým prevodom na účet. O prijatí platby na náš účet Vás budeme informovať e-mailom.

Banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656

Variabilný symbol: " 1 " platí pre 1.turnus
Variabilný symbol: " 2 " platí pre 2.turnus
Variabilný symbol: " 3 " platí pre 3.turnus

Do doplňujúcich údajov platby uveďte celé meno a priezvisko dieťaťa.


Ďalšie informácie

Odchod do SMAJLOVA 2019
Doprava do/z tábora
Čo si zobrať do tábora
Program v tábore

Kto sme

Kontakt

občianske združenie
SMAJLOVO
kancelária Trenčín

poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 127
913 04

IČO: 50 001 680

banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656